De Amsterdamsche Kring

Missie en visie

Al sinds de oprichting in 1945 zetten leden van De Amsterdamsche Kring zich in voor de ‘groei en bloei’ van Amsterdam. Hierbij is ons doel om gezamenlijke en solidair de belangen van de stad Amsterdam te bevorderen, waarbij we speciale aandacht hebben voor het bevorderen van de sociale cohesie in de stad.

Voor en door leden

De Amsterdamsche Kring is een actieve community waarin we samenwerken aan de ‘groei en bloei van Amsterdam’.

Leden van De Amsterdamsche Kring zijn de trekkers en de duwers, de mensen die dingen mogelijk maken. Onze leden zijn actief binnen verschillende gelederen in onze stad: van de politiek tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijke middenveld tot startups of de kunst- en cultuursector. De Amsterdamsche Kring heeft inmiddels zo'n 300 leden en organiseert vrijwel maandelijks een activiteit in ons "clubhuis" droog amsterdam of op locatie bij een initiatief in de stad.

Sinds 2020 maakt De Amsterdamsche Kring gebruik van Plek, een online portal waar we met elkaar kunnen communiceren en activiteiten aankondigen. Via onderstaande button kunnen leden direct inloggen.

Heb je geen login-gegevens? Neem dan contact op met het secretariaat.

Jason Bughwandass en burgemeester Halsema bij de uitreiking. Foto: Jurre Rompa

Amsterdammer van het Jaar

Sinds dit jaar is De Amsterdamsche Kring met Het Amsterdamsche Fonds partner van de uitreiking Amsterdammer van het Jaar. Lees meer over de winnaar van 2021, Jason Bughwandass

Ontstaan

Geestelijk vader van De Amsterdamsche Kring is mr. Dirk Stikker, toenmalig directeur van Heineken en oprichter van de Stichting van de Arbeid. Sinds de winter van 1944-’45 kwam hij in het geheim in Amsterdam samen met zakenlieden en ondernemers om te bespreken hoe zij de ernstige problemen die zij voorzagen in de overgang van bezetting naar vrijheid, het hoofd konden bieden. Onder hen naast Greup en Stikker, Ernst Heldring en Cornelis Johannes (Baron) Collot d'Escury, respectievelijk president en directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en Feike de Boer, directeur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en de eerste naoorlogse burgemeester van Amsterdam.

De (besloten) bijeenkomsten vonden aanvankelijk eens in de veertien dagen plaats in het Amstel Hotel, maar al gauw in de kelder van de Amstel Brouwerij en daarna in de voormalige Heineken Brouwerij. Vanaf 1961 zijn de samenkomsten maandelijks en beginnen ze altijd met een inleiding door een van de leden of, soms, door een daartoe uitgenodigde buitenstaander.

Na de oprichting groeide De Amsterdamsche Kring gestaag door. Behalve directeuren van ondernemingen, bevonden zich onder de nieuwe leden ook hoogleraren, predikanten, advocaten, rechters, vakbondsmensen, hoge ambtenaren, wethouders en burgemeesters. In 1979 (!) werd besloten dat ook vrouwen toe mochten treden en een jaar later trad de eerste vrouw daadwerkelijk toe tot De Amsterdamsche Kring.

Stichting De Amsterdamsche Kring

Het bestuur van stichting De Amsterdamsche Kring komt zo'n tien keer per jaar bijeen en bestaat uit leden.


Bestuur Stichting De Amsterdamsche Kring

 • Leontine van der Goes, voorzitter

 • Roderic Evans-Knaup, penningmeester en vertegenwoordiging Het Amsterdamsche Fonds

 • Sandra Boer, bestuurslid leden

 • Marjolijn Bronkhuyzen, bestuurslid programma

 • Roy Cremers, bestuurslid communicatie

Activiteiten

Ongeveer tien keer per jaar wordt er een activiteit georganiseerd; hiervan vinden er sinds 2022 de helft bij droog amsterdam plaats, waar we met elkaar in gesprek gaan en ook samen dineren. De andere activiteiten vinden plaats bij initiatieven in de stad. Zo bezochten we recent Stichting Studiezalen in het KIT, Outsiderland in Sexyland World en Jean School (ROC van Amsterdam/House of Denim).

Via ons online ledenplatform Plek kunnen we ook buiten activiteiten om een beroep doen op elkaar.

Jean School - februari 2022
Jean School - februari 2022
Stichting Studiezalen - november 2021
Stichting Studiezalen - november 2021
Outsiderland - september 2021
Outsiderland - september 2021
@droog amsterdam - maart 2022
@droog amsterdam - maart 2022

De Kringlezing

Sinds 2016 wordt de jaarlijkse Kringlezing georganiseerd: een lezing door een prominente Nederlander die ons stimuleert verder te kijken dan ons eigen blikveld.

Eerdere Kringlezingen werden gegeven door:
2016 - Barbara van Beukering
2017 - Mathieu Segers
2018 - Robbert Dijkgraaf
2019 - Damiaan Denys
2020 - Halleh Ghorashi
2021 - Louise Vet

En jaarlijks aan het eind van het jaar "de boerenkool". Op zolder van de Heineken Brouwerij aan de Stadhouderskade blikken we met leden én oud-leden terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat nieuwe jaar gaat brengen.

Leden

Aspirant leden kunnen voorgedragen worden door bestaande leden. Op basis van onderstaande criteria kijkt onze ledencommissie of iemand lid kan worden.

Criteria aspirant leden

 • Willen een actieve rol spelen binnen de community van De Amsterdamsche Kring

 • Vormen een verrijking van de bestaande samenstelling van ons ledenbestand

 • Leveren een zinvolle bijdrage aan de ‘Groei en Bloei van Amsterdam’

 • Hebben aantoonbare maatschappelijke impact op de stad (professioneel of anders)

 • Bouwen op eigen wijze en met een uniek netwerk mee aan de stad

 • Stellen dit netwerk open ten behoeve van initiatieven van andere leden die bijdragen aan de ‘Groei en Bloei van Amsterdam’

 • Zijn woonachtig in en/of werkzaam in Amsterdam en directe omgeving

Neem vooral contact op als je hier een vraag over hebt.

Het Amsterdamsche Fonds

Onlosmakelijk verbonden met De Amsterdamsche Kring is Het Amsterdamsche Fonds. Dit Fonds is op 18 juli 1945 opgericht met kapitaal dat door de toenmalige bestuurders van De Amsterdamsche Kring bijeen is gebracht met het doel om de algemene belangen van Amsterdam te dienen door specifiek Amsterdamse initiatieven financieel te ondersteunen die weinig of geen ondersteuning van andere instanties ontvangen.

Uit de beleggingsopbrengsten en mede dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van De Amsterdamsche Kring kan het Fonds ook nu nog diverse projecten financieren.

Het beleid van het Amsterdamsche Fonds is het verlenen van subsidies uit inkomsten van het kapitaal van de stichting en ontvangen donaties aan projecten op sociaal cultureel terrein die ten goede komen aan de Amsterdammers.

Uit de beleggingsopbrengsten en dankzij de bijdragen van de Kringleden kan het Fonds jaarlijks ca. € 40.000 uittrekken voor de financiering van diverse projecten.


Zowel leden van De Amsterdamsche Kring als alle andere Amsterdammers kunnen een aanvraag indienen. Lees voor de voorwaarden: website Het Amsterdamsche Fonds

Contact

Het secretariaat van De Amsterdamsche Kring is gevestigd bij:

Martens Back Office
Marie-José Martens
Weteringschans 223
1017 XH Amsterdam

Postbus 15051
1001 MB Amsterdam
tel. 020 – 6 27 89 49

E-mail: info@deamsterdamschekring.nl